kidoOooOoooOOom

ゲーム開発やってます

[Node.js]node-uuid を使ってuuidを生成

uuid.v1(), uuid.v4() で生成できる。

var uuid = require('node-uuid');
console.log(uuid.v1()); // generate RFC4122 v1 (timestamp-based) UUID.
console.log(uuid.v4()); // Generate and return a RFC4122 v4 UUID.

引数にbuffer, offsetを渡してそこに書き込ませることもできる。
https://github.com/broofa/node-uuid